Zarząd

prezes zarządu - mgr Beata Itkowiak
v-ce prezez - mgr Zbigniew Wieczorek
sekretarz - mgr Robert Itkowiak
skarbnik - mgr Dariusz Pawlak

członkowie:
- mgr Piotr Nowakowski