Trenerzy

Sekcję lekkiej atletyki prowadzą:

Nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum im. prof. Stanislawa Kielicha w Borowie 

 mgr Beata Itkowiak - posiadająca uprawnienia instruktora lekkiej atletyki.

 

mgr Robert Itkowiak - posiadającu uprawnienia trenera II klasy sportowej z lekkiej atletyki.