Starty

Starty w 2018 I część roku:

19 maj

20 maj

30 maj Igrzyska Młodzieży Szkolnej

2 czerwiec Klubowa Liga oraz U16 Mistrzostwa

9 czerwca

16-17 czerwca